ELEKTROMOBILITA PRO VŠECHNY – Finanční pobídky pro e-cyklistiku

E-kola (pedeleky) nabízejí mnohé výhody. Dá se na nich dojet dále (než na obyčejných kolech), snáze se překonávají kopcovité terény, je na nich možné přepravovat těžší náklady a mají potenciál přilákat nové uživatele, kteří dosud na kole nejezdili.Z těchto všech důvodů jsou elektrická kola v Evropě potenciálně schopna nahradit kratší cesty autem.
ECF doporučuje přijmout politiku rozvoje elektromobility a propagovat strategie zaměřené na potenciální elektrifikaci celého dopravního systému místo zaměřování se na jednotlivé druhy dopravy. ECF navrhuje zavést pro elektrokola dotační schémata, tak jak to dnes činí mnohá západoevropská města, která vycházejí z tržních podmínek:

Na trzích s nízkou úrovní prodeje, dotace 500 € na nákup (přibližně 10% současně poskytované dotace na nákup e-aut v mnoha evropských zemích) by mohla pomoci překlenout propast mezi cenami e-kol a cenami kol konvenčních a usnadnit tak jejich zavedení na trh (včetně pedeleků, s nižším příkonem energie i těch rychlých), což by následně mohlo vést k posunu k jinému druhu dopravy, tj. od osobních automobilů k jízdním kolům.

Na vyspělejších trzích se mohou uplatnit dotační schémata přesněji zaměřená na dražší rychlá elektrokola nebo elektrická nákladní kola nebo na nabíjecí infrastrukturu v menších podnicích. Dotace elektrických kol mohou být nabídnuty jako odměna za zrušení registrace osobního auta. Kromě těchto úzce zaměřených dotacín a nákup, které jsou předmětem této zprávy, i jiné, univerzálnější režimy financování výzkumu a vývoje nebo infrastruktury, jako jsou nabíjecí místa nebo bezpečné parkování, mohou přispět k propagaci e-cyklistiky. EU by mohla hrát aktivnější roli v propagaci e-cyklistiky už tím, že ji zahrne do své politiky e-mobility.

 

DOPORUČENÍ ECF

Elektrická kola jsou stále ještě výrazně dražší než kola konvenční. I přesto, že v jistých zemích se jejich používání značně rozmohlo (Německo, Nizozemí nebo Belgie), trh s nimi v ostatních zemích je stále ještě v počáteční fázi rozvoje. Dotační schémata by mohla pomoci překlenout cenový rozdíl.

Kromě výše zmíněných, úzce zaměřených dotací na nákup elektrických kol, které jsou předmětem této zprávy, jiné, univerzálnější režimy financování mohou přispět k propagaci e-cyklistiky: Při přípravě národních strategií pro rozvoj e-mobility v souladu s direktivou EU o alternativních pohonných hmotách by patřičná pozornost a adekvátní finanční podpora měla být věnována vozidlům typu L. Pedeleky a elektrická nákladní kola spadají do této kategorie. K tomu patří i nabíjecí infrastruktura, ale především zajištění bezpečného parkování (důležité z důvodu vyšší hodnoty těchto vozidel ve srovnání s konvenčními koly) a též přizpůsobená silniční infrastruktura (důležité z důvodu vyšší dosahované rychlosti těchto vozidel). I když pedeleky s nižším příkonem energie nespadají do vymezení stanoveného direktivou, tato opatření by byla prospěšná i pro ně.

Financování výzkumu elektromobility ať na evropské (Horizon 2020 nebo jeho nástupce) nebo národní úrovni by mělo přejít od zaměření se pouze na vývoj nových typů aut na přístup, který pojednává systém mobility jako celek a zahrnuje e-cyklistiku jako inovativní formu dopravy a neoddělitelnou stránku „chytrých“ měst budoucnosti. Přijetím těchto opatření by EU a členské státy vytvořily rovnější podmínky pro různé druhy elektro dopravy. Protože elektrická kola mají značný potenciál nahradit kratší jízdy automobilem, napomohlo by to i přetváření systému mobility na systém více udržitelný místo vylepšování jen jednoho druhu dopravy. Nakonec poskytování finanční podpory elektrickým kolům je velmi nákladově efektivní způsob dosažení (cíle) dekarbonizace dopravního systému: jeden pedelek stojí přibližně 2 350 € (Německo 2014), tj. necelých 8 % průměrné ceny elektromobilu (cca 30,000 €).

Pokračování reportu v češtině si stáhněte zde: ClanekE-cyklistikaECFstudie.docx
Celý report ECF  je ke stažení na https://ecf.com/groups/report-electromobility-all-financial-incentives-e-cycling
 
Zdroj: Evropská cyklistická federace
Přeložila: Eva Čermak
 

Facebook